Verklaring over de verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van www.ddivers.nl

Op deze website www.ddivers.nl bevinden zich links naar andere webpagina´s op internet. Voor al deze links geldt dat de eigenaar van deze site wil benadrukken dat hij op geen enkele wijze invloed op de samenstelling en inhoud van deze gelinkte pagina´s heeft gehad. Daarom distantiëert hij zich volledig van de inhoud van deze gelinkte pagina´s. Deze verklaring geldt voor alle links naar andere webpagina´s, die via deze website www.ddivers.nl te vinden zijn.

Voor de totale inhoud, alle foto’s en ontwerpen die te vinden zijn op deze website geldt dat zij gemaakt en in beheer zijn van ddivers.nl en PADI EMEA Ltd. Hiervoor geldt dat zij op geen enkele wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren gekopieerd en gebruikt mogen worden.

Indien men gebruik maakt van eigen (duik)materialen in de openbare gelegenheden welke DiscoveryDivers Veenendaal huurt, dan wel gebruikt, is men zelf verantwoordelijk voor zijn of haar uitrusting welke gebruikt wordt.
Bij gebruik van uitrusting van DiscoveryDivers Veenendaal, is men zelf verantwoordelijk voor het juist gebruik van dezen.

Vullingen dienen te geschieden bij een gekeurd vulstation.

Bij het in gebreke zijn van de laatste drie items, zullen de kosten worden verhaald op betrokkene.

© Copyright 2016. All rights reserved.