Beroepsduiker worden

VIND HIER JE INFORMATIE OM DE BEROEPSDUIKOPLEIDING TE VOLGEN VIA HET NOK

BEROEPSDUIKER WORDEN

De Stichting Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk, kortweg Stichting NOK, behartigt het belang van de civiele sector werken onder overdruk. NOK beheert het Kenniscentrum Civiele Sector Werken onder Overdruk. Door waarborging van continuïteit draagt NOK bij tot verbetering van de Veiligheid en Kwaliteit van de Nederlandse duikindustrie, wat een continue proces is.

In het kader van die belangenbehartiging verzorgt NOK de werving en selectie van
duikpersoneel op verzoek van de duikbedrijven aangesloten bij de NADO www.nado.nu . Daarnaast geeft NOK zelf opleidingen en/of fungeert als loket voor opleidingen verzorgd door derden, bijv. de Defensie Duikschool.

Omdat in Nederland weinig tot geen opleidingsplaatsen duikarbeid (modules A0 t/m B4 in één aansluitende opleiding) meer beschikbaar zijn, heeft de brancheorganisatie NADO een studie verricht en een buitenlandse duikschool bereid gevonden naast haar reguliere opleidingen ook opleidingen te verzorgen met een zgn Dutch package. Dit houdt in dat deze school een Nederlandse instructeur vraagt om 2x 2 weken de typische Nederlandse zaken te onderwijzen, maar ook studenten die problemen hebben met de taal bijlessen te geven. De opleiding wordt in de Engelse taal gegeven. Een bijkomstig voordeel is is dat de kandidaten volledig Engels spreken in hun vaktaal. Dat komt goed uit want de voertaal is tegenwoordig voornamelijk Engels in de civiele duiksector. NOK stelt haar cursusmateriaal beschikbaar. Bij voldoende kandidaten (min 6) wordt de Nederlandse certificerende instelling uitgenodigd om de Nederlandse examens theorie en praktijk op de Noorse duikschool af te nemen.

De Noorse Duikschool NYD www.nyd.no biedt een opleiding met Dutch Package aan.
Tijdens de informatiemiddagen worden toekomstige duikers op de hoogte gebracht van het traject om beroepsduiker te worden, het stelsel van certificatie en accreditatie, de arbeidsmarkt en de diverse opleidingsmogelijkheden en uiteraard wat dit product van de Noorse Opleiding exact inhoudt.
Voordat een opleiding in Noorwegen start worden de Nederlandse deelnemers
uitgenodigd voor een kennismaking met elkaar om afspraken te maken over
gezamenlijk reizen, studeren etc.
Leuk detail is dat onze Michel de hoofdinstructeur is bij het NOK. Hij zal de Nederlandse en Belgische beroepsduikers mee helpen in hun training om beroepsduiker te worden.

Sitepictogram

Neem contact met ons op