DAN First Aid

De DAN First Aid cursus is bedoeld voor cursisten die al gebrevetteerd zijn als Basic Life Support (BLSD) providers en die eerste hulp technieken willen leren toe te kunnen passen in het geval van letsels of ziektes die niet direct het leven van het slachtoffer in gevaar brengen.

De DAN First Aid cursus leert om eerstehulp te verlenen aan gewonden die zich in een situatie bevinden die niet direct levensbedreigend is. Het programma omvat de beoordeling en het managen van verwondingen en ziektes. De cursist leert hoe hij technieken kan toepassen om verergering van een verwonding te voorkomen, hoe de gezondheidstoestand van iemand te beoordelen en hoe hij de medische hulpdiensten kan waarschuwen.

De First Aid cursus leert hoe je in absolute veiligheid kunt werken met volledige bescherming van de gezondheid van de hulpverlener, die leert hoe verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken.

Om aan deze cursus deel te nemen dien je de DAN BLSD (of gelijkwaardig) certificering te hebben.

De cursus duurt ongeveer een halve dag voor deze module.

Sitepictogram

Neem contact met ons op